Sabina Theijs Fotografie

Licht aan
Licht uit
© Marieke Kijk in de Vegte en Sabina Theijs
 
© Marieke Kijk in de Vegte en Sabina Theijs

Ommelanders

De indeling van het boek krijgt langzaam maar zeker vorm. We fotograferen vanuit het oogpunt van de bewoners van de stadsrand. Daarom gebruiken we de verschillende categorieën bewoners als richtlijn voor de hoofdstukindeling.

In het eerste deel van het boek nemen we een kijkje in de woonbeleving van de ommelanders. Ommelanders is de term die wordt gebruikt voor mensen die buiten de stad Groningen wonen. Zij hebben in de loop der tijd de groei van de stad van een afstandje kunnen aanschouwen. Soms zijn zij zelfs ‘ingehaald’ door de stad en wordt hun boerderij nu omringd door nieuwbouwwijken. Volgende week volgt een foto van de tweede categorie bewoners: de gedoogden…