Sabina Theijs Fotografie

Licht aan
Licht uit
Blauwe Kamer (augustus 2010)
 
Blauwe Kamer (augustus 2010)

Publicaties Blauwe Kamer en Kijk op het Noorden

Sinds 2009 werk ik samen met Marieke Kijk in de Vegte aan ‘Randverschijningen’, een fotoproject over het leven op de stadsrand. Hoewel we nog volop aan het fotograferen zijn, krijgt het project al de nodige aandacht in de media. In Blauwe Kamer (augustus 2010) gaat Mark Hendriks in op de vraag van wie de stadsrand eigenlijk is en wat er nodig is om deze zones om te zetten in aantrekkelijke stadsranden. Eddie Marsman beschrijft in zijn column in Kijk op het Noorden (oktober 2010) ons project. Daarnaast herinnert hij ons eraan dat ‘waar gebouwd wordt, tegelijkertijd iets anders [wordt] uitgegumd.’ De volledige tekst is ook te lezen op zijn blog.